x
sadsad x
asdasd
Satış Sözleşmesi

www.dokaorganik.com sitesini kullanımınız, aşağıda belirtilen şart ve koşulları kabul ettiğinizi gösterir. Tüm şart ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen www.dokaorganik.com hizmetlerini kullanmayınız.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI :
Ünvanı : VEYSEL DOĞAN-DOKA TARIM
Adresi : MERVE MAH. ATATÜRK CAD. NO:322 SANCAKTEPE / İSTANBUL
Tel      : (0216) 6771338 / (0216) 3550020
Email: info@dokaorganik.com

1.2 ALICI
 
Adı/Soyadı/Ünvanı :
TC No
Adresi :
Telefon :

ALICI, www.dokaorganik.com sitesinin  pazarladığı ürünleri alan gerçek ya da tüzel kişi.

www.dokaorganik.com sitesindeki faaliyetlerini yürürlükteki tüm yasalar ve işbu Sözleşme çerçevesinde yürütüleceğini kabul eder ve yetişkin olduğunu (18 yaş ve üstü), işbu Sözleşmeyi akdetmeye ve yükümlülüklerini yerine getirmeye mezun ve yetkili olduğunu beyan eder. ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

18 yaşından küçük kişiler www.dokaorganik.com sitesinden alışveriş yapamaz. www.dokaorganik.com web sitesine üye olan alıcının, üye olurken beyan ettiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2- GENEL TANIMLAR

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni

Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Web Sitesi: SATICI’ya ait internet sitesini,

Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

Sözleşme tarihi: ALICI nın web sitesinden sipariş verip ödemesini yaptığı an itibariyle geçerli olan tarih.

Ürün / ürünler : SATICI'ya ait web sitesinde satışa sunulan ürünler.

Fatura: Sipariş sırasında ALICI ‘nın verdiği bilgilere göre düzenlenen birim fiyat, miktar , vergi,  kargo bedeli gibi bilgileri içeren satış belgesi. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Firmalar fatura bilgilerini, bireyler T.C. Kimlik numaralarını eksiksiz ve doğru yazmalıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.dokaorganik.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenir.

www.dokaorganik.com sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. www.dokaorganik.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli,ödeme şekli,teslim alacak kişi,teslimat adresi,fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Bu bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı ya da noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

Ürün Adı Adet KDV Dahil Tutar Toplam Tutar

Kargo Bedeli  
Ödeme Şekli
Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)  

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Üyenin www.dokaorganik.com sitesinden alış veriş yapabilmesi için üye olması gerekmektedir. Üye olmayanlar Web Sitesi’nden işlem yapamazlar. Alıcı’nın Web Site ‘sine üye olması için, gerekli kişisel bilgilerinin ilgili bölüme girişinin yapılması ve üyeliğinin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması gerekmektedir. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "ALICI" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz,” www.dokaorganik.com ” üzerinden herhangi bir işlem yapılamaz.

ALICI, SATICI nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.dokaorganik.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır

İş bu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle geçerlik kazanır.

MADDE6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE7 - GENEL HÜKÜMLER 

7.1 ALICI, SATICI 'ya ait www.dokaorganik.com Web Sitesi’nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, kargo ücreti ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Web Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik olarak ALICI tarafından onaylanması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

7.7 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine geri ödenir.

7.8 Dizgi ve Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, Web Sitesi’ndeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

7.9 ALICI, https://dokaorganik.com Web Sitesi’nden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm "ön bilgiler" ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

7.10 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

MADDE 8- SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verilip ödemesinin yapıldığı  tarihdir.

Sözleşmenin  imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 9- SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

SİPARİŞ:

9.1 Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı, ALICI tarafından onaylandıktan sonra,

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka kartının posu üzerinden,

Havale/EFT ile yapılan ödemelerde tutarın SATICI’nın hesabına ulaştığı an itibariyle İşleme alınır.

Doka Organik siparişi ya da sipariş etmek istenen ürünün miktarını gerektiğinde sınırlandırma hakkını saklı tutar.

9.2 Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Kapıda ödeme, ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Sipariş tarihinden itibaren üç gün içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

9.3 İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

9.4 Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

ÖDEME:

9.5 www.dokaorganik.com Web Sitesi’nde internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ve EFT ile ödemede bakiyenin hesaba geçme tarihi ve saati  dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen kişiye ait bilgilerin fatura kesilen kişiye ait bilgilerle  aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

9.6 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI ’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 3 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

9.7 ALICI, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

10.1 Kargo ile teslimat: Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

Toplam sipariş tutarı 600 TL nin altında olan siparişlerde teslimat masrafları /nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

Toplam sipariş tutarı 600 TL ve üzeri siparişlerde kargo/nakliye gideri SATICI ‘ya aittir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilebilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI, SATICI’ ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

Ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’ nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir.

Belirtilen günler içerisinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@dokaorganik.com  e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalı ve fotoğrafı çekilmelidir. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’ da vardır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’ da kalan kopyası ve fotoğraf ile birlikte en kısa zamanda SATICI Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren maksimum 30 gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 gün uzatılabilir.

10.2 Özel Teslimat: SATICI’ nın belirttiği süt,yumurta, tavuk, kırmızı et  gibi teslimatı soğuk zincir gerektiren  ürünleri içeren kargo harici özel  teslimatlar sadece İstanbul Anadolu Yakasında belirli güzergahlarda  ve belirli günlerde minimum 600 TL ve üzeri siparişler için geçerli olacaktır. 

Özel teslimatın SATICI’nın personeli tarafından teslim edilebilmesi için öncelikle ALICI’ ya “abone teslimat günü” bildirilir. ALICI her hafta belirlenen abonelik gününden iki gün önce saat 14:00'e kadar siparişini verir. ALICI’nın ödemesini yaptığı gün ve saat itibariyle  sipariş kabul edilir. Hazırlanan sipariş SATICI nın personeli tarafından  soğutuculu araçlarla daha önce belirtilen abonelik gününde ALICI  nın adresine teslim edilir.

SATICI değişen koşullara göre belirlenen güzergâh ve abonelik gününü değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler ALICI’ya öncelikle sistem üzerinde beyan ettiği üyelik bilgilerine göre mail adresine, ulaşılamadığı durumda telefon ile bildirilir.

Ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, üyelik  bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’ nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra teslimat bedellerinden SATICI sorumlu değildir.

ALICI nın  bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI, SATICI’ ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren maksimum 30 gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 gün uzatılabilir.

MADDE 11- SİPARİŞ İPTALİ

Sipariş iptali işlemi, sadece siparişiniz hazırlanmamış ve gönderime çıkmamışsa yapılabilir. Bu gibi durumda müşteri hizmetleri yetkilimize info@dokaorganik.com üzerinden mail ile iptal talebinizi iletmeli ve kendisinden siparişinizin durumu hakkında bilgi almalısınız. İptalin tarafımızca onaylandığı durumlarda, en geç 10 işgünü içerisinde yaptığınız ödeme iade edilir.

MADDE 12-CAYMA HAKKI

12.1 ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.  ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

12.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturasının, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formunun,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin ve yukarıdaki belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 13- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

13.1 Taze meyve/sebze, kek, kurabiye, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan (süt, et, yumurta vb.) veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’ ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Taze meyve ve sebze, kek ve/veya kek gibi ürünlerde ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün fotoğrafının çekilerek info@dokaorganik.com’ a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Taze meyve sebze de, kurabiye ve/veya kekte iade olmayıp kullanılmayacak durumda olan ürün yerine aynı miktarda sağlam ürün müşteriye gönderilecektir. Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir.

13.2 ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

MADDE 14- GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Üyelik aşamasında ALICI tarafından okunanan ve kabul edilen Gizlilik ve Güvenlik Politikası maddeleri geçerlidir.

MADDE 15- MÜLKİYET VE TELİF HAKLARI

www.dokaorganik.com site içeriği, tasarımı, metni, grafikleri ve ara yüzleri; bu doğrultuda yapılan derleme, seçim ve düzenlemeler ve yazılımın tamamı, Veysel Doğan-Doka Tarım' ın mülkiyetidir ve bunları kullanma ruhsatı kendisine verilmiştir. ALICI kendi kullanımı doğrultusunda yalnızca www.dokaorganik.com 'a sipariş vermek amacıyla site içeriğini görüntüleyebilir, elektronik olarak kopyalayabilir ve yazılı çıktısını alabilir. Site içeriğinin www.dokaorganik.com'un yazılı izni olmaksızın başkaca şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İş bu sözleşme ile www.dokaorganik.com  ve/veya üçüncü şahıs içerik sağlayıcılarının bu malzemelerin sahibi olduğunu ve telifli malzemeyi indirerek söz konusu mülkiyet haklarının hiç birini edinemeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Bu doğrultudaki herhangi bir kullanım, derhal sonlandırılacaktır.

MADDE 16- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.320,00 TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.480,00 TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.320,00 TL ile 3.480,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 17- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, ALICI’nın Elektronik ortamda onayladığı an itibariyle tüm şartları ile kabul edilmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli  düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI:

VEYSEL DOĞAN - DOKA TARIM

ALICI  
Adı/Soyadı :
Tarih :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.