x
sadsad x
asdasd
Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme www.dokaorganik.com web sitesinin sahibi Veysel Doğan-Doka Tarım ile, www.dokaorganik.com sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

Kullanıcı: www.dokaorganik.com web sitesine üye olan ve www.dokaorganik.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.

Alıcı: www.dokaorganik.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle www.dokaorganik.com tarafından satışa sunulan mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı

Web Sitesi: www.dokaorganik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Hizmetler: İşbu sözleşmede tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla www.dokaorganik.com tarafından ortaya konulan uygulamalar; ürün alımı yapmak üzere kayıt olma, ürünlerin görüntülenmesi, sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme, özel kampanyaların duyurulması (Hizmet” olarak anılacaktır.)

İşbu üyelik sözleşmesi, www.dokaorganik.com Web Sitesi”nde yer alan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden "Kullanıcı” tarafından onaylandığı an itibariyle işleme konduğu kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

“Kullanıcı”,”Web Sitesi”ne üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; “Web Sitesi”nde sunulan “Hizmet”lerin, bu “Hizmet”lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile “Web Sitesi” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, “Hizmet”lere ilişkin olarak www.dokaorganik.com tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

2.3. “Kullanıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ”Web Sitesi” içerisinde yer alan ve www.dokaorganik.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve “Hizmet”lere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

2.4.” Kullanıcı” ve Veysel Doğan-Doka Tarım www.dokaorganik.com üyelik sözleşmesi kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3. HİZMETLER VE KAPSAMI

3.1. www.dokaorganik.com tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

3.2. Veysel Doğan-Doka Tarım,”Kullanıcı”ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere,”Web Sitesi” tarafından sağlanan “hizmetler”de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

“Web Sitesi” üzerinde yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak “Kullanıcı”ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, www.dokaorganik.com tarafından, “Web Sitesi”de yer alması kaydıyla “Kullanıcı”lara duyurulur.

3.3. Veysel Doğan-Doka Tarım tarafından “Hizmetler”de yukarıdaki madde gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “Kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

4. HİZMETLERDEN YARARLANMA ŞARTLARI

4.1. Üyelik; “Kullanıcı” olmak isteyen kişi tarafından “Web Site”sine üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin ilgili bölüme girişinin yapılması ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz,” Web sitesi” üzerinden herhangi bir işlem yapılamaz.

4.2. "Web Sitesi"ne üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2.5 maddesi uyarınca, www.dokaorganik.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2.5 maddesi uyarınca, www.dokaorganik.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin “Web Sitesi” kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, üye olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3. Üye, www.dokaorganik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.dokaorganik.com'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. "Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Web Sitesi" nin “Hizmet”lerinden faydalanırken ve "Web Sitesi"ndeki “Hizmet”lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Web Sitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Kullanıcı", kendisine ait gizli/özel/ticari bilgiler hakkında, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde veya diğer “Kullanıcılar” ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Veysel Doğan-Doka Tarım'ın yetkili resmi makamlar ile yetkili gerçek veya tüzel kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.dokaorganik.com ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. "Kullanıcı"ların mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb ) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "Kullanıcı"ların sorumluluğundadır.

"Kullanıcı"ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "Kullanıcı"ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Veysel Doğan-Doka Tarım'ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.1.4. "Kullanıcı"lar, www.dokaorganik.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5.www.dokaorganik.com’un sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve "Web Sitesi"ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Web Sitesi" üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı"ların, "Web Sitesi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, kendilerine aittir.

Her "Kullanıcı” www.dokaorganik.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.dokaorganik.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

"Kullanıcı"ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Web Sitesi" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayıVeysel Doğan-Doka Tarım doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6. "Kullanıcı"nın, “Web Sitesin”de sergilenen herhangi bir ürünü ve bu ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçtiği an itibariyle , “Kullanıcı” ile www.dokaorganik.com arasından Satış Sözleşmesi yürürlüğe konmuş olur. “Kullanıcı”, bu sözleşme ile, www.dokaorganik.com tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

"Kullanıcı", www.dokaorganik.com tarafından satış için sergilenen ürünleri www.dokaorganik.com ’un belirlediği fiyattan ve www.dokaorganik.com tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden her hangi birini tercih etmek suretiyle satın almaya hak kazanır.

5.1.7. "Kullanıcı", işbu sözleşmenin 5.1.6. maddesi doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

5.1.8. "Kullanıcı”nın ürüne ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan ürünlerin www.dokaorganik.com tarafından teslim borcunun doğduğu an; siteden kredi kartı (Visa, Master Kart) ile alımlarda sipariş kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya EFT üzerinden ödemelerde bu havalenin www.dokaorganik.com hesabına ulaştığı andır.

5.1.9. Tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda, kredi kartı (Visa, Master Kart) ile ödemelerde sipariş kadar tutarın bloke edildiği; banka havalesi veya EFT üzerinden ödemelerde bu havalenin www.dokaorganik.com hesabına ulaştığı an itibariyle, sipariş, www.dokaorganik.com tarafından işleme alınır.

5.1.10. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; kargo ya da İstanbul Anadolu Yakasında Doka Organik teslimat personeli tarafından yapılacaktır. “Kullanıcı”nın siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, hava koşulları hasada elverişli olduğu durumlarda, tüm Türkiye için siparişlerde ortalama 30 gündür. “Kullanıcı”nın siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, “Kullanıcı”, “Web Sitesi”nin iletişim bölümünde yer alan e-posta veya telefon ile www.dokaorganik.com’ a durumu bildirmelidir.

5.1.11. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan www.dokaorganik.com 'a ait kullanıcı adına kesilen irsaliye veya irsaliyeli fatura, sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.

5.1.12. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle www.dokaorganik.com adresinde üzerinden yaptıkları alışverişlerden, www.dokaorganik.com’un ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede Veysel Doğan-Doka Tarım'dan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve Veysel Doğan-Doka Tarım hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz.

5.1.13. www.dokaorganik.com, iş bu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5.1.14  Kullanıcının kişisel verileri, akdedilecek sözleşmenin uygulanması amacıyla üyelik formunun kaydıyla birlikte Veysel Doğan-Doka Tarım www.dokaorganik.com veri tabanında saklanır ve işlenir. KVKK'nın "İstisnalar" başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 11. maddesi çerçevesinde kullanıcı; kişisel verilerinin a) işlenip işlenmediğini öğrenme b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ç) kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme d) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme e) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme f) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme g) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.


5.2. www.dokaorganik.com’ un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1., "site"de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "Kullanıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.dokaorganik.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre belirtmeden kullanabilir.

"Kullanıcı"lar, www.dokaorganik.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.dokaorganik.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “Kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise gerekli görüldüğü takdirde www.dokaorganik.com tarafından yerine getirilebilir.

www.dokaorganik.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.2.www.dokaorganik.com, “Web Sitesi”nde mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “Web Sitesi”nde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik,dizgi ve sistem hata durumlarında Veysel Doğan-Doka Tarım nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

5.2.3.www.dokaorganik.com, "Web Sitesi’nde yer alan "şahsi kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "Kullanıcı" bilgilerini, "Kullanıcı" güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.4. www.dokaorganik.com, "Web Sitesi"nde sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda "Kullanıcı"lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

5.2.5 www.dokaorganik.com, "Web Sitesi"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve www.dokaorganik.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.dokaorganik.com bu mesaj ve yorumları giren "Kullanıcı" nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

5.2.6. “Kullanıcı”lar ve www.dokaorganik.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz

5.2.7. www.dokaorganik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir 

5.2.8. www.dokaorganik.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, www.dokaorganik.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.2.9 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince kullanıcının kişisel verilerini paylaşması halinde Veysel Doğan - Doka Tarım www.dokaorganik.com , Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıkladığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.


6. DİĞER HÜKÜMLER


6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1.1 www.dokaorganik.com web sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (www.dokaorganik.com telif haklarına tabi çalışmalar) www.dokaorganik.com’a ait olarak kullanılmaktadır.

"Kullanıcı"lar, www.dokaorganik.com’un mal ve hizmetlerini, www.dokaorganik.com bilgilerini ve www.dokaorganik.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz, sergileyemez, dağıtamaz veya bunların türevi olan çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Başkasının www.dokaorganik.com'un mal ve hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde www.dokaorganik.com’ın uğradığı zararları karşılamakla yükümlü olacaklardır.

6.1.2. www.dokaorganik.com’un, www.dokaorganik.com hizmetleri, www.dokaorganik.com bilgileri , www.dokaorganik.com telif haklarına tabi çalışmaları, www.dokaorganik.com ticari markaları, www.dokaorganik.com ticari görünümü veya "Web Sitesi " vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

6.2.1. www.dokaorganik.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, "Web Sitesi"nde ilan etmek suretiyle, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.2.2. www.dokaorganik.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklikler/uyarlamalar, “Web Sitesi” üzerinden “Kullanıcılar”a duyurulur. www.dokaorganik.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “Kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

6.2.3. İşbu sözleşme, "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler

6.3.1. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.dokaorganik.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.3.2. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, www.dokaorganik.com tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.


6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Türk mahkemeleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

6.5.1. İşbu sözleşme "Kullanıcı", "Web Sitesi"ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "Kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.5.2. Veysel Doğan-Doka Tarım, "Kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "Kullanıcı"lar fesih sebebiyle Veysel Doğan-Doka Tarım uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a. "Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b. "Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

c. “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması

d. “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları www.dokaorganik.com adresindeki alış verişlerde bulunması

6.6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.